Всички студенти ОКС „Бакалавър“ , които са се дипломирали през 2022 г. от специалностите:

  • Български език и немски език;
  • Българска филология (редовно и задочно обучение).

Всички студенти ОКС „Магистър“ , които са се дипломирали през 2022 г. от специалностите:

  • Балканистика;
  • Славистика /Славянска филология;
  • Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5.-12. клас);
  • Актуална българистика.

от 08.02.2023 г. до 16.02.2023 г. да се явят  в стая 217 (Ректорат, ет.2) при инспектор В. Петкова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. матова снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.