При явяването на писмен държавен изпит студентите представят официален документ за самоличност (лична карта/международен паспорт).