НА 26 АПРИЛ ЧЕСТВАХМЕ ДЕН НА ИТАЛИАНСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА

Точно преди 10 години на 25 април (символична дата в историята на Италия, на която приключва Втората световна война на Апенините) бе организирано тържество под същото мото с първи курс на първия випуск италианисти в Пловдивския университет. Тогава денят бе посветен на културно-историческите връзки между Италия и България. Тазгодишното честване, инициирано и организирано от д-р Наталия Христова, бе тематично обвързано с литература и кино. Събитието неслучайно попада и в седмицата на европейското кино, включена в календара на юбилейното честване «50 години филология в ПУ». След кратко приветствие от заместник-декана доц. д-р Елена Гетова и ръководителя на катедра «Романистика и Германистика» доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте, в първата част на тържеството гост-лекторката д-р Моника Вини изнесе лекция, посветена на културните стереотипи в италианските комедии от 50-те и 60-те години на XX век. След паузата студентите от първи курс Инга Франгян, Георги Георгиев и Симон Чангалов прочетоха IV новела от Ден VI на «Декамерон» от Джовани Бокачо. Студентката от 4 курс Петя Александрова представи накратко тримата големи италиански поети на XX век Дж. Унгарети, Е. Монтале и С. Куазимодо. Накрая третокурсниците от специалност «Български и италиански език» Жана Гинова и Ивана Кунева предизикаха публиката с въпроси от викторината «Познавате ли Италия?». Помагаше им Мария Петрова – 3 курс ПЛ френски с италиански. Гости на празника бяха колеги от други езикови катедри, както и представители на НЧ «Алеко Константинов», с което факултетът има дългогодишно сътрудничество. Всички участници в подготовката на събитието получиха грамоти. Наградени бяха и преподавателите-италианисти от катедрата Юлиана Христова и д-р Роберто Адинолфи, както и участниците в конкурса за превод на песен на нашумялата група «Манескин».