ОБЯВА ЗА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ЖУРНАЛИСТИКА

ДОКУМЕНТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА се приемат в стая 325, Деканат на Филологическия факултет.

ИЗИСКВАТ СЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ 

КОПИЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


В програмата могат да се записват студенти от всички факултети и граждани със завършено средно образование.


СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 21 НОЕМВРИ (до 14:30 часа), Деканат на Филологическия факултет, стая 325, Ректорат


ЗАНЯТИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ след 29 ноември 2014.


ЦИКЪЛЪТ ОТ ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ще се провежда в събота (9:00-14:00) и неделя (9:00-14:00) в зали и аудитории на Ректората.


За повече информация: Татяна Петкова, стая 325, Деканат, тел. 261-332, mail: tpetkova@uni-plovdiv.bg

Филологически факултет