Лекция на проф. д-р Илияна Кръпова на 31 май от 16.00 ч. в 10 аудитория