Юнимесец на юбилейните срещи и чествания

  • Провеждане на Тържествено събрание, посветено на юбилея на Филологическия факултет

Място и време: Куклен театър – Пловдив,15 юни, 2023 г., 10 ч.

  • Организиране на тържествен коктейл по случай юбилея

Място и време: мястото ще бъде допълнително анонсирано в поканата за събитието, 15 юни, 2023 г.