През месец февруари стартира подготовката на няколко събития, които също имат своя продължаващ характер. Нарекохме този месец от нашия празничен календар „Минало и настояще“, защото това ще бъде месец на паметта и почитта към основателите.

Започва изготвянето на табла, посветени на научните трудове на проф. д.ф.н. Иван Куцаров, който постъпва в Пловдивския университет като асистент през 1974 г., само една година след разкриване на първите две филологически специалности в Университета. Таблата ще представят кратки данни (за неговия живот и творчество); ще бъде събран снимков материал, показващ научната му дейност (от различни конференции, семинари и др.). Експозицията ще бъде разположена в централната сграда, в 10. аудитория, която носи и неговото име.

С тази инициатива се поставя началото на поредица от събития, в които ще участват (или ще бъдат посветени на) представители на поколението учени, с чиито имена свързваме създаването на Филологическия факултет. Това ще са публични лекции и слова от изтъкнати наши колеги – доайени на филологическата наука, както и чествания в памет на онези, които вече не са сред нас.

Едновременно с това през този месец по инициатива и с лични средства на деканското ръководство на ФФ започна изграждането на филологически читателски кът за свободен безплатен обмен на книги. Пространството е организирано във фоайето на последния етаж на Ректората. Очаквайте скоро информация за официалното му откриване. Ето няколко забавни кадъра от работния процес: