ПОКАНА

По случай 50-годишния юбилей от откриване на първите филологически специалности в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и 45 години от създаване на специалността „Славянска филология“ (днес „Славистика“) Катедрата по славистика към Филологическия факултет обявява

Национален студентски конкурс за превод

от чешки, полски, сръбски и хърватски език.

Очакваме текстовете на адрес concoursslav@gmail.com най-късно до 15 май 2023 г.

Участниците в конкурса трябва да отбележат трите си имена, факултетния си номер, университета, специалността и курса. Всеки от тях може дапредложи свои преводи и в двата раздела(поезия и проза). В раздела за поезия е необходимо да бъдат преведени и двете стихотворения.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май 2023 г.

Проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова, ръководител на катедра „Славистика“

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕВОД

Полски език

Чешки език

Básně

Borjana Dodova

Сръбски език

JОВАН ДУЧИЋ

Поезија

Хърватски език

ANTE TOMIĆ

POEZIJA