ПОКАНА

 Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на

 НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ,

посветена на 300-годишнината

от рождението и 60-годишнината от канонизацията

на преподобния Паисий Хилендарски,

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2022

 Научният форум ще се проведе на 10 – 11 ноември 2022 година.

Заявките Ви за участие ще очакваме до 30 септември 2022 година на имейл адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

 1. Литература – власт – памет

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pch2022@abv.bg

 2. Славизъм и славистика – традиции и перспективи

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: slav_paisievi.chetenia2022@abv.bg

3. English in the digital age: language, literature, culture and teaching

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:   vitana@uni-plovdiv.bg

 4. Балканите – езици и култури

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: brusseva.gr@gmail.com

 5. Граматическият анализ – традиция и методически иновации

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: vidralska@gmail.com

 6. Langue, littérature, communication interculturelle.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

 7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

8. Lengua, literatura y comunicación intercultural.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: v_nenkova@uni-plovdiv.bg

 9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

 10. Руски език, литература, култура: диалог с времето

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: rus-conf.pu@abv.bg

 Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Таксата правоучастие е 60 лв. (30 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2022 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.Поради специфичната епидемична обстановка организационният комитет си запазва правото да реорганизира начина за провеждането на конференцията „Паисиеви четения 2022“ от присъствен (както е обявен в поканата) в онлайн (или хибриден) формат. За всяка подобна промяна участниците във форума ще бъдат информирани своевременно. Актуална информация за формàта и начина на провеждане на събитието ще бъде предложена и на сайта на Филологическия факултет.

CALL FOR PAPERS (.DOCX)  (.PDF)

ПРИГЛАШЕНИЕ (.DOCX)  (.PDF)

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – REGISTRATION FORM

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ -RU