КАТЕДРА „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

Втори семестър 2023-2024

Провеждането на консултации с преподаватели в приемното им време се осъществява след предварителна уговорка по имейл!

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЛЕКТРОННА ПОЩАПРИЕМНО ВРЕМЕ
доц. д-р Яна Атанасова Роуланд yanarowland@uni-plovdiv.bgпонеделник
13.00 – 15.00 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсънmathewson@uni-plovdiv.bgпонеделник 
15.00 – 17.00 ч., каб. 518, Нова сграда 5. етаж
доц. д-р Витана Василева Костадиноваvitana@uni-plovdiv.bgпетък
12.00 – 13.30 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоровatanas.manchorov@uni-plovdiv.bgвторник
12.00 – 13.30 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Бистра Димитрова Поповскаbistrapopovska@uni-plovdiv.bgчетвъртък (2 седмица) 12.00 – 13.00ч., каб. 518, Нова сграда, 5. етаж;петък (2 седмица)13.30 – 14.30ч., каб. 518, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Божидара Николаева Бонева-Каменоваbozhidara_boneva@uni-plovdiv.bgпонеделник
11.00 – 12.00 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Мария Иванова Анастасоваmariaanastasova@uni-plovdiv.bgпетък
14.30 – 16.00 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
гл. ас. д-р Милена Ангелова Кацарскаmkatsarska@uni-plovdiv.bgпонеделник 
10.00 – 12.00 ч., каб. 325, Ректорат, 3. етаж
гл. ас. д-р Полина Николаева Петковаppetkova@uni-plovdiv.bgпонеделник 
12.00 – 13.00 ч., каб. 518, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Росица Панайотова Дековаrosdek@uni-plovdiv.bgсряда
10.30 – 11.30 ч.,  каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Славка Христева Грънчароваgranchar@uni-plovdiv.bgвторник
12.30 – 13.30 ч., каб. 518, Нова сграда, 5. етаж
ас. д-р Даниел Николаев Каменовdankamenov@uni-plovdiv.bgвторник
11.00 – 12.00 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
преп. Вадим Атанасов Баневvadimbanev@uni-plovdiv.bgчетвъртък
13.30 – 14.30 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
преп. Веселина Борисова Койнаковаveskoj@uni-plovdiv.bgпонеделник 
12.00 – 13.00  ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
преп. Здравко Стойков Геновz.genov@uni-plovdiv.bgсряда
12.30 – 13.30 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
преп. Златка Василева Червенковаzlatka.chervenkova@uni-plovdiv.bgпонеделник
12.00 – 13.00 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
преп. Магдалена Деянова Гогалчеваmagdalenagogalcheva@uni-plovdiv.bgчетвъртък
9.00 – 10.30 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
преп. Мила Димитрова Кромичеваmila.kromicheva@uni-plovdiv.bgпонеделник
15.00 – 16.00 ч., каб. 329, Ректорат, 3. етаж
преп. Румяна Илиева Мариноваrumy_ilieva@uni-plovdiv.bgпонеделник
13.30 – 15.30 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
преп. Цецилия Маркова Първанова-Дженкинсceciliajenkins@uni-plovdiv.bgпонеделник
12.00 – 13.00 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж