КАТЕДРА „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“ – Първи семестър 2023-2024

Провеждането на консултации с преподаватели в приемното им време се осъществява след предварителна уговорка по имейл!

КАТЕДРА „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЛЕКТРОННА ПОЩАПРИЕМНО ВРЕМЕ
доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсънmathewson@uni-plovdiv.bgвторник 12.00 – 13.00 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж 
доц. д-р Витана Василева Костадиноваvitana@uni-plovdiv.bgвторник10:30 – 12 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
доц. д-р Яна Атанасова Роуландyanarowland@uni-plovdiv.bgчетвъртък (първа седмица)10:15 – 12:15, каб. 518, Нова сграда, 5 етаж
гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоровatanas.manchorov@uni-plovdiv.bgвторник12.00-13.30 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Бистра Димитрова Поповскаbistrapopovska@uni-plovdiv.bgвторник 10.30 – 11.30 ч., каб. 518, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Божидара Николаева Бонева-Каменоваbozhidara_boneva@uni-plovdiv.bgпетък15:00 – 16.00 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Мария Иванова Анастасоваmariaanastasova@uni-plovdiv.bgсряда 13.30 – 14.30 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
гл. ас. д-р Милена Ангелова Кацарскаmkatsarska@uni-plovdiv.bgпонеделник 15.00 – 16.00 ч., каб. 325, Ректорат, 3. етажвторник (първа седмица)13.30 – 15.00 ч., каб. 325, Ректорат, 3. етаж
гл. ас. д-р Полина Николаева Петковаppetkova@uni-plovdiv.bgвторник12.30 – 13.30 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
гл. ас. д-р Росица Панайотова Дековаrosdek@uni-plovdiv.bgсряда14.00 – 15.00 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
гл. ас. д-р Славка Христева Грънчароваgranchar@uni-plovdiv.bgсряда15.00 – 16.00 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
ас. д-р Даниел Николаев Каменовdankamenov@uni-plovdiv.bgчетвъртък13.30 – 14.30 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
преп. Вадим Атанасов Баневvadimbanev@uni-plovdiv.bgвторник13.30-14.30 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
преп. Веселина Борисова Койнаковаveskoj@uni-plovdiv.bgсряда 15.00-16.00  ч., каб. 519, Нова сграда, 5 етаж
преп. Здравко Стойков Геновz.genov@uni-plovdiv.bgпетък
12.30-13.30 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
преп. Златка Василева Червенковаzlatka.chervenkova@uni-plovdiv.bgчетвъртък12.00 – 13.00 ч., каб. 520, Нова сграда, 5. етаж
преп. Магдалена Деянова Гогалчеваmagdalenagogalcheva@uni-plovdiv.bgвторник13.30-15.00 ч., каб. 353, Ректорат, 3. етаж
преп. Мила Димитрова Кромичеваmila.kromicheva@uni-plovdiv.bgпонеделник
14.00-15.00 ч., каб. 518, Нова сграда, 5. етаж
преп. Румяна Илиева Мариноваrumy_ilieva@uni-plovdiv.bgсряда
14.45-15.45 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж
преп. Цецилия Маркова Първанова-Дженкинсceciliajenkins@uni-plovdiv.bgпонеделник12.00-13.00 ч., каб. 519, Нова сграда, 5. етаж