Студентите, които имат нужда да разгледат проверените си работи от държавния изпит по английски език, могат да го направят в Понеделник 17.07 от 10.00 ч. до 12.00 ч. в кабинет 353 (eтаж 3, Ректорат).