Днес, 20.11.2023 г. (понеделник), на Общото събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ при проведеното тайно гласуване

КОМИСИЯТА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФФ

установи следните резултати:

Общ брой подадени бюлетини – 117
Действителни бюлетини – 115
Недействителни бюлетини – 2


Разпределение на гласовете:

Татяна Иванова Ичевска, проф. д.ф.н – гласа да – 114, не – 0, въздържал се – 1.

Лилия Драгомирова Иванова, доц. д-р – гласа да – 113, не – 2, въздържал се – 0.


КОМИСИЯТА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН

установи следните резултати:

Гласували: 111
Действителни бюлетини: 111
Недействителни бюлетини: 0
Бели бюлетини: 0

Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – гласа да – 107, не – 3, въздържал се – 1.


КОМИСИЯ ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

установи следните резултати:

Гласували:
А) За хабилитирани – 114
Б) За нехабилитирани – 114
Недействителни бюлетини: 1
Бели бюлетини: 3
Други – 1 бюлетина за декан, неправилно пусната в урна за ФС: недействителна

ИЗБОР НА 25 ХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФС

Ани Иванова Кемалова, доц. д-р – гласа да – 111, не – 3, въздържал се – 0;
Борян Георгиев Янев, доц. д-р – гласа да – 101, не – 10, въздържал се – 3;
Веселка Ангелова Ненкова, доц. д-р – гласа да – 107, не – 5, въздържал се – 2;
Витана Василева Костадинова, доц. д-р – гласа да – 110, не – 3, въздържал се – 1;
Гергина Василева Кръстева, доц. д-р – гласа да – 102, не – 8, въздържал се – 3, нед. – 1;
Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе, доц. д-р – гласа да – 102, не – 8, въздържал се – 4;
Дияна Василева Николова-Багалева, доц. д-р – гласа да – 106, не – 7, въздържал се – 1;
Елена Славова Гетова, доц. д-р – гласа да – 109, не – 5, въздържал се – 0;
Златороса Найденова Неделчева-Белафанте, доц. д-р – гласа да – 112, не – 1, въздържал се – 0, бяла – 1;
Инна Иванова Пелева, проф. д.ф.н. – гласа да – 108, не – 6, въздържал се – 0;
Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – гласа да – 114, не – 0, въздържал се – 0;
Красимира Ангелова Чакърова, доц. д-р – гласа да – 109, не – 2, въздържал се – 3;
Лилия Драгомирова Иванова, доц. д-р – гласа да – 112, не – 2, въздържал се – 0
Любка Петрова Липчева-Пранджева, проф. д.ф.н – гласа да – 108, не – 6, въздържал се – 0;
Майя Димитрова Кузова, доц. д-р – гласа да – 113, не – 1, въздържал се – 0;
Надя Петрова Чернева, проф. д-р – гласа да – 110, не – 2, въздържал се – 1, бяла – 1;
Петя Иванова Несторова, доц. д-р – гласа да – 109, не – 2, въздържал се – 3;
Светла Кирилова Черпокова-Захариева, доц. д-р – гласа да – 102, не – 9, въздържал се – 3;
Татяна Иванова Ичевска, проф. д.ф.н – гласа да – 113, не – 1, въздържал се – 0;
Теофана Николова Гайдарова, доц. д-р – гласа да – 113, не – 0, въздържал се – 1;
Фани Евгениева Бойкова, доц. д-р – гласа да – 107, не – 5, въздържал се – 2;
Харун Харун Бекир, доц. д-р – гласа да – 111, не – 2, въздържал се – 1;
Христина Милева Тончева-Тодорова, проф. д.ф.н. – гласа да – 102, не – 7, въздържал се – 5;
Юлиана Иванова Чакърова, доц. д-р – гласа да – 103, не – 8, въздържал се – 3;
Яна Атанасова Роуланд, доц. д-р – гласа да – 111, не – 2, въздържал се – 1.

ИЗБОР НА ПЕТИМА НЕХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ФС

Борислав Славов Борисов, гл. ас. д-р – гласа да – 112, не – 2, въздържал се – 0;
Боряна Тенчева Тенчева, гл. ас. д-р – гласа да – 110, не – 4, въздържал се – 0;.
Мария Иванова Анастасова, гл. ас. д-р – гласа да – 112, не – 2, въздържал се – 0;
Милена Ангелова Кацарска, гл. ас. д-р – гласа да – 111, не – 3, въздържал се – 0;
Наталия Василева Христова, гл. ас. д-р – гласа да – 111, не – 3, въздържал се – 0.

ЕДИН ДОКТОРАНТ ЧЛЕН НА ФС

Полина Георгиева Табакова – гласа да – 109, не – 2, въздържал се – 3.

СТУДЕНТ ЧЛЕН НА ФС

Димитър Атанасов Стоянов – гласа да – 109, не – 2, въздържал се – 2, бяла – 1.