В Министерството на образованието и науката e постъпила нота от Посолството на Швейцария в София, с която информират за отпускани от швейцарското правителство стипендии за академичната 2024 – 2025 година за български кандидати, завършили висше образование, както следва:

  • докторантура в един от десетте швейцарски държавни университета, двата федерални технологични института, в държавни висши училища и научноизс­ледователски институти – за кандидати с придобита магистърска степен;
  • постдокторантско научно изследване – за висококвалифицирани кандидати, притежаващи докторска степен;
  • научна специализация – за докторанти от България от всички академични области, както и млади лекари, които желаят да проведат научна специализация в Швейцария;
  • изкуство – за висококвалифицирани млади творци/изследователи от различни сфери на изкуството, за обучение в магистърска степен или научно изследване.

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на ЦАИ – Център за академични изследвания София (cas.bg), както и на страницата на Швейцарското министерство на образованието, науката и ино­вациите Swiss Government Excellence Scho]arships (admin.ch).

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Центъра за академични изследвания (Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци  за  академичната 2024 -2025  – ЦАИ  (cas.bg)),  за  да  им  бъде  предоставен  пакетът  с  документи  за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъде подаден в Центъра за академични изследвания до 20 ноември 2023 година.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария в София и Центъра за академични изследвания – София. Документите на одобрените и номинирани български кандидати ще бъдат изпратени на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалният подбор.