Октомвримесец на конференцията

  • Паисиеви четения 2023 – юбилейна научна конференция, посветена на 50 години филологии в Пловдивския университет Място: Ректорат, Време: 26-27 октомври
  • ПОКАНА И ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

Ще се изготви и включи във всички рекламни материали логото на конференцията.

В рамките на конференцията се предвиждат следните съпътстващи събития:

  • Изложба „Факти-събития-личности“, която включва:

А.) фототабла със снимки от личните архиви на колегите филолози;

Б.) табла или постери с научната продукция на факултета – книгите, които са издавани през годините; списанията и изданията (сборници, юбилейни издания, Научните трудове на Филологическия факултет, сп. „Славянски диалози“, сп. „Страница“).

В.) изложба с постери на тема „Плакатите на Филологическия факултет“

  • “Малка научна книжарничка“ – научната продукция на Филологическия факултет, представена на импровизиран щанд в Ректората – в периода на „Паисиеви четения 2023“.
  • Езиково-Литературен салон – представяне на най-новите книги във Филологическия факултет – езиковедски и литературоведски профили – в рамките на „Паисиеви четения 2023“.
  • Среща на катедрите по български език от университетите в България. Срещата ще включва: Кръгла маса; подготовка на  Сборник с докладите от кръглата маса.
  • Кръгла маса по ономастика на тема „Собствените имена – диахронен и синхронен прочит“, организирана в памет на проф. д-р Иван Чобанов. Събитието ще бъде част от инициативата, стартирала още през месец февруари – месец на паметта и почитта към основателите.