На 12.05.2022 г., в 9. аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“, се проведе информационна среща със студенти от различни специалности на Филологическия факултет, проявяващи интерес към разработването на дипломен проект. Мероприятието бе организирано в рамките на Проект № ФП21-ФлФ-009 „Филологически и методически предизвикателства в дипломния проект като индикатор за динамиката на научната колаборация в отношенията утвърден – млад изследовател“, финансиран от Поделение НПД към ПУ „Паисий Хилендарски“. Лектори на срещата бяха доц. д-р Ани Кемалова, ръководител на Проекта, и гл. ас. д-р Марияна Карталова, които се постараха да запознаят аудиторията с възможните форми за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“; миниманилните факултетски изисквания, необходими за допускане до разработване на дипломна работа; нужната документация и регламентираните срокове. Сред присъстващите в залата, освен нашите специални гости – студентите, бяха и преподаватели от Филологическия факултет, част и от проектния екип.

Скъпи студенти, благодарим ви за проявения интерес! Вие ни давате стимул да работим за вас и с вас! До нови срещи!