Oct 28

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква „б“ от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискваните данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2014/2015 г.

Срокът  за попълване е до 15.11.2014 г.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – ealendarova@gmail.com Евгения Алендарова.

Oct 28

На 29.10.2014 г. (сряда) от 10.30 часа в заседателна зала (Ректорат, първи етаж) ще се проведе информационна среща за разясняване на правилата за попълване на новите споразумения за обучение по програма Еразъм+. На срещата ще присъства заместник-ректорът и институционален Еразъм координатор доц. д-р Мария Стоянова.
Настоятелно молим за присъствие всички класирани студенти от Филологическия факултет.

Класиране по програма Еразъм+ (академична  2014-2015, летен семестър).

Oct 23

На 24.10.2014 г. планираните лекции от 13.30 часа в 11 с.з. по Синтаксис на СБЕ при доц. д-р П. Бъркалова се отлагат поради провеждане на  международната научна конференция «ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2014». 

Oct 15

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Webseite www.bayhost.de bzw. unter folgendem Link:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Oct 15

обява стажове - октомври 2014_Page_1

 

обява стажове - октомври 2014_Page_2