Oct 15

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer anbei und unserer Webseite www.bayhost.de bzw. unter folgendem Link:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Oct 15

обява стажове - октомври 2014_Page_1

 

обява стажове - октомври 2014_Page_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct 13

Брой места за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ  за втори семестър на 2014-2015 академична година.

Документи за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ:

  • молба – по образец;
  • една снимка;
  • уверение, което трябва да съдържа: среден успех от следването до момента и оценка от практически курс по чужд език.

Документи се приемат всеки работен ден от  10,00 до 12,00 часа до  24.10.2014 г. (петък) включително - секретар Т. Петкова (сградата на Ректората, ет. 3, кабинет 325).

Интервюто ще се състои на 27.10.2014 г. (понеделник) от 15,30 часа в сградата на Ректората, ет.3, кабинет 316.

—————————————————————————————————————————————————–

Повече информация за програмата – отдел Международно сътрудничество, програма Еразъм+

Oct 07

pokana-20141115-16

Oct 06

 

дата

Приемно време

забележка

09.10.2014 г.
(четвъртък)
10:00 – 12:00

Прием на ОТЧЕТИ за месец септември от академични наставници и ментори.

Само в читалнята на Централна университетска библиотека (сградата на Химически факултет, ет.1), Г-жа Чобанова

10.10.2014 г.
(петък)
10:00 – 12:00

Последен ден за прием на ОТЧЕТИ за месец септември от академични наставници и ментори.

Само в читалнята на Централна университетска библиотека (сградата на Химически факултет, ет.1), Г-жа Чобанова

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз