Sep 09

Традиционни музикални инструменти от Китай на Античния театър от Камерния оркестър на Забранения град

След оркестъра на Шънджън и летящите Кунг Фу танцьори, в Пловдив пристига Камерният оркестър на Забранения град в Китай. Изпълнителите ще демонстрират уникални традиционни китайски инструменти на 13 септември (събота) от 20 часа на Античния театър. Виртуозните музиканти са от престижната Китайската музикална консерватория.  Изпълненията им включват както композиции на съвременни автори, така и традиционни китайски класики  с модерен аранжимент.

Пловдивчани ще имат уникалната възможност да видят и чуят старинни инструменти – китайския аналог на цигулки, виоли, флейти и ударни инструменти.

Оркестърът носи името на Забранения град, който почти 5 века е бил дом на императора и неговото семейство в Пекин, както и церемониален и политически център на китайското правителство. Считан за един от най-елитните камерни състави,   препоръчвани и популяризирани от Китайското министерство на културата, оркестърът свири с огромен успех в редица държави, между които Австралия, Нова Зеландия, Полша, Русия, Мексико, Куба, Израел и др.

Концертът на Камерния оркестър на Забранения град  е предвиден от 20 часа, за да може зрителите да се включат след него в Нощта на музеите и галериите в града. Билети се продават в Билетен център пред Общината.

DX1_774712

Sep 02

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ - в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… -  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

03.09.2014 г.
(сряда)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец август от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

05.09.2014 г.
(петък)
10:30 – 11:30

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец август от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

(Следващо приемно време ще бъде обновено в началото на септември месец.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Aug 20

Филологическият факултет при Пловдивския университет

 „Паисий Хилендарски” и Софика Груп ЕАД

Обявяват

 прием на студенти

за участие в едноседмични стажове тип шедоуинг

(септември 2014)

 Стажовете тип шедоуинг (shadowing, следване като сянка) се провеждат в рамките на дейностите по Проекта „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” съвместно със Софика Груп ЕАД и електронна медия „Под тепето”. Една от целите на проекта е ангажиране на бизнеса с въвеждане на нови учебни програми, създадени от преподаватели и бизнес партньори. В партньорство с ръководители и експерти от компания Софика  шедоуингът  ще бъде използван като нов метод за обучение на студенти, които биха искали да работят в компанията.

Цел на стажовете

Целта на стажовете е в процеса на обучение най-добрите студенти да  бъдат интегрирани в модерна бизнес среда, което включва:  общуване с колеги, клиенти, търсене на нови идеи и решения, свързани с ефективността и продуктивността на бизнес процесите.

В „сянката на мениджър/експерт”

Шедоуинг стажовете са насочени към развиване на бизнес умения. Партниращата компания предлага едноседмична стажантска програма, която запознава студентите с базови бизнес умения и ги оставя „в сянката” на мениджъри/експерти, за да виждат, осмислят и отбелязват случващото се в компанията.

Как да кандидатстват стажантите

Приемът на студенти, желаещи да участват в стажовете, се осъществява  в два кръга.

В първия кръг по електронен път се прави регистрация на адрес: 24marketproject@gmail.com

Кандидатите изпращат:

  1. cv в европейски формат;
  2.  мотивационно писмо.

Вторият кръг се провежда под формата на събеседване по телефона.

Кой може да кандидатства

В стажовете могат да участват  студенти от всички специалности (бакалавърска и магистърска степен)  на направленията „Филологии” и „Педагогика на обучението по…”, които се обучават в последен и предпоследен курс. Високият успех от следването е предимство.

График:

Избор на стажанти  по документи: 15. 08. – 10. 09. 2014 г.

Интервюиране по телефона: 10.09. – 19 09. 2014 г.

Провеждане на стажовете в офиса на Софика ЕАД в Пловдив, бул Дунав 5, Бизнес Център Royal City

 

Aug 05

Документи се приемат и получават по професионално направление:

2.1. ФИЛОЛОГИЯ - в сградата на ректората, ет. 3, каб. 325;

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… -  в каб.1 на Катедрата по руска филология.

АКО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В КОЛОНА ЗАБЕЛЕЖКА

дата

Приемно време

забележка

12.08.2014 г.
(вторник)
10:30 – 12:00

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец юли от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

06.08.2014 г.
(сряда)
10:30 – 12:00

Получаване на подписани от ректора договори за професионално направление

2.1. ФИЛОЛОГИЯ 

и прием на ОТЧЕТИ за месец юли от академични наставници и ментори.

Само в каб. 325.

(Следващо приемно време ще бъде обновено в началото на септември месец.)

МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ!


Въпроси относно проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ можете да задавате на eлектронен адрес: ffplovdivsp@gmail.com


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Aug 04

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015
Първи семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от задочно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Българска филология (file .doc)       (file .pdf)

Руска филология (file .doc)       (file .pdf)

Български език и история (file .doc)       (file .pdf)

Български език и руски език (file .doc)       (file .pdf)