Катедрата е създадена през 1994 г. като в нея се включват преподаватели от катедри „Чужди езици“, „Западни филологии“ и сектор „Английски език“ към катедра „Българска филология“, които преди това обезпечават специалности „Български език и английски език“ (първи прием 1988 г.) и „Английска филология“ (първи прием 1991 г.).

Ръководители на катедра „Английска филология“ от създаването й са доц. Михаил Грънчаров (1994-1999, 2010-2014), доц. д-р Христо Грънчаров (1999- 2010), доц. д-р Иван Шотлеков (2016-2018). Понастоящем ръководител на катедрата е доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън.

Постепенно спектърът от специалности с участие на английски език и литература се разширява и се осъществява прием в специалности „Английски език и руски език“ (от 1995 г.), „Английски език и етнология“ (1995-1999), „Английски език и френски език“ (2001-2012), „Английски език и немски език“ (2001-2012), „Приложна лингвистика“ (от 2009 г.), „Лингвистика и информационни технологии“ (от 2009 г.), „Лингвистика с маркетинг“ (от 2013 г.) и „Лингвистика с бизнесадминистрация“ (от 2014 г.)

Понастоящем катедрата обучава над 1 300 студенти в бакалавърски програми и над 150 в редовни магистърски програми „Лингвистика и превод“ (от 2003 г.), „Превод и бизнес комуникация“ (от 2009 г.) и задочни магистърски програми по „Английски език и методика“ (от 2001 г.).

Динамичното развитие и разнообразието на специалностите с участие на английски език и литература определя нарастването на числения състав на катедрата до 19 щатни и над 30 хонорувани преподаватели, специалисти в областта на практическия английски език, лингвистиката, английската и американската литература, превода и културознанието.

Технически сътрудник: Мария Панова

каб. 353, Ректорат; телефон: 032 261 239; имейл: mariapanova@uni-plovdiv.bg