С мнението си по поставените в анкетите въпроси Вие допринасяте за подобряването на организацията на учебната работа и за повишаване на качеството на обучение в Пловдивския университет.
Системата, използвана за това онлайн анкетирине, гарантира Вашата пълна анонимност!