НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ВЛИЗА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

УТВЪРДЕН ОТ ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ С РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 237/6.06.2022 г.

С ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК