Всички студенти ОКС „Бакалавър“ , които са се дипломирали през м.юли и м.септември 2022 г. от специалностите:

  • Български език и английски език – редовно;
  • Български език и испански език – редовно;
  • Български език и история – редовно и задочно;
  • Български език и корейски език – редовно;
  • Български език и руски език – редовно и задочно;
  • Български език и турски език – редовно;
  • Български език и френски език – редовно;
  • Лингвистика с маркетинг – редовно;
  • Руска филология – редовно и задочно.

от 23.01.2023 до 03.02.2023 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. матова снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.