Всички студенти ОКС „Магистър“ , които са се дипломирали през 2022 г. от специалностите:

  • Английска филология – превод и бизнес комуникация;
  • Английски език и методика – специалисти;
  • Английски език и методика – неспециалисти;
  • Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап.

от 21.02.2023 г. до 24.02.2023 г. да се явят в стая 402 (Нова сграда, етаж 4) при инспектор Лидия Апостолова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. матова снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея (ако не са действащи студенти в Университета към момента).