Всички студенти ОКС „бакалавър“, които са се дипломирали през 2023 г., от специалностите:

 • Български език и английски език – редовно;
 • Български език и испански език – редовно;
 • Български език и история – редовно и задочно;
 • Български език и корейски език – редовно;
 • Български език и руски език – редовно и задочно;
 • Български език и турски език – редовно;
 • Български език и френски език – редовно;
 • Лингвистика с маркетинг – редовно;
 • Руска филология – редовно и задочно.

от 08.01.2024 г. до 19.01.2024 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.


Всички студенти ОКС „бакалавър“ , които са се дипломирали през юли 2023 г., от специалностите:

 • Английска филология;
 • Лингвистика с информационни технологии – английски език и втори чужд език;
 • Приложна лингвистика –  испански език и  втори чужд език;
 • Приложна лингвистика –  френски език и  втори чужд език;
 • Приложна лингвистика –  немски език и  втори чужд език.

Всички студенти ОКС „магистър“ , които са се дипломирали през юли 2023 г. , от специалностите:

 • Английска филология – лингвистика и превод;
 • Английска филология – превод и бизнес комуникация;
 • Английски език и методика – специалисти;
 • Английски език и методика – неспециалисти;
 • Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап.

от 27.11.2023 г. до 06.12.2023 г. да се явят  в стая 402 (Нова сграда, етаж 4) при инспектор Лидия Апостолова за подпис на дипломите.