Всички студенти ОКС „бакалавър“ , които са се дипломирали през септември 2023 г./от юли, които не са се подписали/, от специалностите:

  • Английска филология;
  • Лингвистика с информационни технологии – английски език и втори чужд език;
  • Приложна лингвистика –  испански език и  втори чужд език;
  • Приложна лингвистика –  френски език и  втори чужд език;
  • Приложна лингвистика –  немски език и  втори чужд език.

Всички студенти ОКС „магистър“ , които са се дипломирали през ноември 2023 г./от юли, които не са се подписали/, от специалностите:

  • Английска филология – лингвистика и превод;
  • Английска филология – превод и бизнес комуникация;
  • Английски език и методика – специалисти;
  • Английски език и методика – неспециалисти;
  • Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап.

от 05.03.2024 г. до 07.03.2024 г. и 11.03.2024 г. да се явят  в стая 402 (нова сграда, етаж 4) при инспектор Лидия Апостолова за подпис на дипломите.