Всички студенти ОКС „Бакалавър“ , които са се дипломирали през 2022 г. от специалностите:

  • Български език и италиански език;
  • Български език и новогръцки език;
  • Лингвистика с бизнес администрация (английски език с втори чужд език);
  • Приложна лингвистика (английски език и втори чужд език);
  • Френска филология.

Всички студенти ОКС „Магистър“ , които са се дипломирали през 2022 г. от специалност Теория и практика на обучението по чужд език.

от 06.02.2023 г. до 16.02.2023 г. да се явят  в стая 217 (Ректорат, ет.2) при инспектор С. Христодорова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. матова снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.