Всички студенти ОКС „Бакалавър“ , които са се дипломирали през юли и септември 2022 г. от специалностите:

  • Английска филология;
  • Лингвистика с информационни технологии – английски език и втори чужд език
  • Приложна лингвистика –  испански език и  втори чужд език;
  • Приложна лингвистика –  френски език и  втори чужд език;
  • Приложна лингвистика –  немски език и  втори чужд език.

Всички студенти ОКС „Магистър“ , които са се дипломирали през юли 2022 г. от специалностите:

  • Английска филология – лингвистика и превод;
  • Английска филология – превод и бизнес комуникация;
  • Английски език и методика – специалисти;
  • Английски език и методика – неспециалисти;
  • Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап.

от 10.01.2023 г. до 19.01.2023 г. да се явят  в стая 402 (Нова сграда, етаж 4) при инспектор Лидия Апостолова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. матова снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея (ако не са действащи студенти в Университета към момента)