За Фондацията:

Фондация “Смокиня” е акредирирана със Знак за качество от ЦРЧР за осъществяването на проекти по програма Европейски корпус за солидарност, също така е акредирирана от ЦРЧР за осъществяването на младежки проекти по програма Еразъм+.
Фондация „Смокиня“ вече 7 години работи в младежкия сектор по програми Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност. Имаме експертиза в създаването на дейности, управление на проекти, партньорства и логистично обезпечаване на събития, работейки по 17 проекта и в над 120 международни партньорства през последните години. Поддържаме контакт и сме в мрежа от над 70 НПО-та, включително младежки центрове, в целия ЕС и в страни извън ЕС.
Имаме екпертен опит в неформалното образование, работим с младежи, попадащи в категория NEET, работим по овластяването на младите в страната и на европейско ниво, създаваме стандарти за качество в младежката работа на национално и европейско ниво, развиване и насърчаване на здравословния и природощадящия начин на живот, наред с културното и творческо израстване на младите. Имаме опит и работим и по 17-те цели за устойчиво развитие на ООН.

Предложение към Филологическия факултет:

„Ние работим в младежкия сектор от вече 7 години – създаваме дейности за младежи на местно и европейско ниво, провеждаме обучителни програми, управляваме проекти и  координираме партьорства с други НПО из цяла Европа (по-долу можете да намерите още информация).

Една от основните ни дейности е работа с доброволци от европейски държави по програма „Европейски корпус за солидарност“, които се присъединяват към екипа ни в продължение на година, за да развиват личните си и професионални умения. Този месец предстои да посрещнем нова кохорта и в момента търсим млади българи, говорещи английски, които биха искали да преподават български език на нашите доброволци в неформална обстановка по 3 часа на седмица.

Бихме искали да Ви предложим партньорство, в рамките на което студенти от филологическите и педагогически специалности от Вашия факултет биха могли да изкарват нужния им преподавателски стаж като стажанти в нашата фондация, преподаващи английски език на доброволците от екипа ни.

Ние притежаваме експертен опит в множество педагогически и преживелищни методики, използвани в неформалното образование, и предлагаме на заинтересованите студенти менторство, което ще им помогне да изградят учебна програма за тези уроци, както и да обогатят преподавателския си инструментариум с иновативни подходи. Също така смятаме, че дóсега на Вашите студенти до нашата общност и запознаването им с разнообразните възможности за обучения из цяла Европа, които предлагаме, биха подкрепили техните собствени лични и професионални умения.

В случай на интерес от Ваша страна, ще се радваме да проведем среща. Ако нашето предложение изпада извън Вашето поле на работа, ще ни бъде от полза ако го препратите до релевантните членове на факултета. 

С уважение, 

Валя Маринова

Младежки работник във фондация „Смокиня“

www.smokinya.org

П.П. Представената възможност за педагогическа практика не заменя задължителната такава, заложена в учебния план на студентите от 4 курс.