АЗ, ВЪЗПИТАНИКЪТ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като навлизам в редовете на българската интелигенция,

СЕ ЗАКЛЕВАМ:

– да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката;

– да защитя достойно професионалната си подготовка;

– да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света;

– да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност;

– да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал;

– верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще;

– да бъда достоен гражданин на Отечеството си!

ЗАКЛЕХ СЕ!