УЧЕБНА ГОДИНА 2021 –  2022

Лятна изпитна сесия: 14.02.2022 г. – 29.05.2022 г.

Поправителна сесия м. юни 2022 г.

Ликвидационна сесия до 06.07.2022 г.


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“


УЧЕБНА ГОДИНА 2021 –  2022

Зимна изпитна сесия: 27.ІX.2021 – 19.XII.2021

Поправителна сесия м. юни 2022 г.

Ликвидационна сесия до 06.VII.2022 г.


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“