УЧЕБНА ГОДИНА 2023 –  2024

Зимна изпитна сесия: 01.10.2023 г. – 17.12.2023 г.

Лятна изпитна сесия: 19.02.2024 г. – 31.05.2024 г.

Поправителна и ликвидационна сесия: 01.06.2024 г. – 30.06.2024 г.


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“