УЧЕБНА ГОДИНА 2022 –  2023

Зимна изпитна сесия: 26.09.2022 г. – 18.12.2022 г.

Лятна изпитна сесия: 13.02.2023 г. – 28.05.2023 г.

Поправителна сесия: м. юни 2023 г.

Ликвидационна сесия: до 03.07.2023 г.

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“