Изпитна сесия, редовно обучение, втори семестър – 2021-2022 

Лятна изпитна сесия: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г. 
Поправителна сесия:01.09.2022 г. – 14.09.2022 г. 
Ликвидационна сесия:20.09.2022 г. – 25.09.2022 г. 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 Балканистика
 Славистика (полски, сръбски, хърватски, чешки език)

Изпитна сесия, редовно обучение, първи семестър – 2021-2022 

Зимна изпитна сесия: 16.01. 2022 г.– 13.02.2022 г.
Поправителна сесия:01.09.2022 г – 14.09.2022 г.
Ликвидационна сесия:20.09.2022 г – 25.09.2022 г. 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

 Балканистика
 Славистика (полски, сръбски, хърватски, чешки език)