2022-2023 

Зимна изпитна сесия: 15.01.2023 г. – 12.02.2023 г. 
Лятна изпитна сесия: 29.05.2023 г. – 25.06.2023 г. 
Поправителна сесия: 01.09.2023 г. – 15.09.2023 г. 
Ликвидационна сесия:20.09.2023 г. – 25.09.2023 г. 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

Балканистика
Славистика (чешки, полски, сръбски и хърватски език)