2023-2024

Зимна изпитна сесия: 22.01.2024 г. – 18.02.2024 г. 
Лятна изпитна сесия: 03.06.2024 г. – 30.06.2024 г. 
Поправителна и ликвидационна сесия: 01.09.2024 г. – 30.09.2024 г. 

Образователно-квалификационна степен „Магистър“

Балканистика
Славистика (чешки, полски, сръбски и хърватски език)