2022-2023

Зимна изпитна сесия: 15.01.2023 г. – 12.02.2023 г. 
Лятна изпитна сесия: 29.05.2023 г. – 25.06.2023 г. 
Поправителна сесия: 01.09.2023 г. – 15.09.2023 г. 
Ликвидационна сесия:20.09.2023 г. – 25.09.2023 г. 

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Английска филология
Българска филология
Руска филология
Френска филология
Английски език и културно наследство
Български език и английски език
Български език и гражданско образование
Български език и испански език
Български език и история
Български език и италиански език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и немски език
Български език и новогръцки език
Български език и руски език
Български език и турски език
Български език и френски език
Лингвистика с бизнесадминистрация
Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
Лингвистика с маркетинг
Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/

Лятна сесия – 2021-2022

Лятна изпитна сесия: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г. 
Поправителна сесия:01.09.2022 г. – 14.09.2022 г. 
Ликвидационна сесия:20.09.2022 г. – 25.09.2022 г. 

 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Английска филология
Българска филология
Руска филология
Френска филология
Английски език и културно наследство
Български език и английски език
Български език и гражданско образование
Български език и испански език
Български език и история
Български език и италиански език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и немски език
Български език и новогръцки език
Български език и руски език
Български език и турски език
Български език и френски език
Лингвистика с бизнесадминистрация
Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
Лингвистика с маркетинг
Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/

Зимна сесия – 2021-2022

Зимна изпитна сесия: 16.01. 2022 г.– 13.02.2022 г.
Поправителна сесия:01.09.2022 г – 14.09.2022 г.
Ликвидационна сесия:20.09.2022 г – 25.09.2022 г. 

 Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Английска филология
Българска филология
Руска филология
Френска филология
Английски език и културно наследство
Български език и английски език
Български език и гражданско образование
Български език и испански език
Български език и история
Български език и италиански език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и немски език
Български език и новогръцки език
Български език и руски език
Български език и турски език
Български език и френски език
Лингвистика с бизнесадминистрация
Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
Лингвистика с маркетинг
Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/