Лятна сесия – 2021-2022

 

Лятна изпитна сесия: 30.05.2022 г. – 30.06.2022 г. 
Поправителна сесия:01.09.2022 г. – 14.09.2022 г. 
Ликвидационна сесия:20.09.2022 г. – 25.09.2022 г. 

 


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

 Английска филология
 Българска филология
 Руска филология
 Френска филология
 Английски език и културно наследство
 Български език и английски език
 Български език и гражданско образование
 Български език и испански език
 Български език и история
 Български език и италиански език
 Български език и китайски език
 Български език и корейски език
 Български език и немски език
 Български език и новогръцки език
 Български език и руски език
 Български език и турски език
 Български език и френски език
 Лингвистика с бизнесадминистрация
 Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
 Лингвистика с маркетинг
 Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/

Зимна сесия – 2021-2022

 

Зимна изпитна сесия: 16.01. 2022 г.– 13.02.2022 г.
Поправителна сесия:01.09.2022 г – 14.09.2022 г.
Ликвидационна сесия:20.09.2022 г – 25.09.2022 г. 

 


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

 Английска филология
 Българска филология
 Руска филология
 Френска филология
 Английски език и културно наследство
 Български език и английски език
 Български език и гражданско образование
 Български език и испански език
 Български език и история
 Български език и италиански език
 Български език и китайски език
 Български език и корейски език
 Български език и немски език
 Български език и новогръцки език
 Български език и руски език
 Български език и турски език
 Български език и френски език
 Лингвистика с бизнесадминистрация
 Лингвистика с информационни технологии /Английски и втори чужд език/
 Лингвистика с маркетинг
 Приложна лингвистика /Английски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Немски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Френски език и втори чужд език/
 Приложна лингвистика /Испански език и втори чужд език/