ТЕОДОРА ПЕТРОВА КАШИЛСКА

Докторска програма: „Българска литература“,

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева,

Тема на докторския труд: „Свидетелски почерци на българската литературна история (Писателските мемоари за периода между двете световни войни)“.

АЛЕКСАНДЪР СТАНКОВ ХАЛАЧЕВ

Докторска програма: Методика на обучението по български език и литература,

Научен ръководител: доц. д-р Фани Бойкова,

Тема на дисертационния труд: «Развиване на умения за аргументация в контекста на съвременното комуникативно ориентирано обучение по български език  (5. – 7. клас)».

НАТАЛИЯ ИВАНОВА МАЦЕВА

Докторска програма: Методика на обучението по български език и литература,

Научен ръководител: доц. д-р Фани Евгениева Бойкова,

Тема на дисертационния труд: „Развиване на ключовата компетентност „Умения за учене“ при работа с текст в обучението по български език (5. – 7. клас)“.

ЙОАННА ЙОРДАНОВА ГУДАЛОВА

Докторска програма: Българска литература

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

Тема на докторския труд: „От текста до читателя – българската литература в три десетилетия на издателството „Христо Г. Данов“ (1960 – 1990 г.)“.

ИВАНА КИРИЛОВА ВИТАНОВА

Докторска програма: Българска литература

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

Тема на докторския труд: „Визуално & вербално – книгата като концепт и като артефакт в българската литература от 20-те години на XX век“.