ИВАНКА НЕНОВА НЕНОВА

Докторска програма: Френскоезична литература

Научен ръководител: доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Тема на докторския труд: „Индивидът и обществото във френския роман от епохата на романтизма“.

АННА ВАСИЛЕВА ШКОДРОВА

Докторска програма: Френскоезична литература

Научен ръководител: доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Тема на докторския труд: “Реалност и фикция във френския роман от първата половина на 19 в.“

РОСИНА АЛЕКСИЕВА КАКОВА

Докторска програма: Романски езици

Научен ръководител: доц. д-р Руси Николов Николов

Тема на докторския труд: “Гласните във френския и българския език – акустично описание с отчитане на перцептивната интеграция на честотните им компоненти“.

ЮЛИЯ ТОМОВА ИВАНОВА

Докторска програма: Френскоезична литература

Научен ръководител: доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

Тема на докторския труд: „Женските образи в епистоларните романи на ХVIII в.“

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА

Докторска програма: Романски езици

Научен ръководител: доц. д-р Веселка Ненкова и доц. д-р Красимира Чакърова

Тема на докторския труд: „Съпоставителен анализ на морфологичните категории наклонение и време в испанския и българския език”.