ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАРАМИТЕВ

Докторска програма: Англоезична литература

Научен ръководител: доц. д-р Яна Роуланд

Тема на докторския труд: „Historicity and Fictionality in the Novels of Thomas Hardy“ („Историчност и фикционалност в романите на Томас Харди“).

ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ

Докторска програма: Англоезична литература

Научен ръководител: доц. д-р Йордан Костурков

Тема на докторския труд: „Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на Томас Улф“.

НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

Докторска програма: Германски езици: английски език

Научен ръководител: доц. д-р Михаил Грънчаров

Тема на докторския труд: „Синтактични функции на причастните конструкции в английския език в сравнение с българския език“.

РАЛИЦА КУНЧЕВА

Докторска програма: Германски езици: Английски език       (Фонетика на съвременния английски език)

Научен ръководител: доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова

Тема на докторския труд: „Перцепция на английската интонация от българи“.