ВЕСЕЛА ГАНЕВА

Докторска програма: „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Клео Протохристова

Тема на докторския труд: „Музиката и романът от края на XX век и началото на XXI век (проблеми на екфразиса и времепротичането)“.

ТРАЯНА ЛАТЕВА

Докторска програма: „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Клео Протохристова

Тема на докторския труд: „Репрезентации на 1920-те в литературата и киното“.

АТАНАС ДОБРЕВ

Докторска програма: „Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание“

Научен ръководител: доц. д-р Младен Влашки

Тема на докторския труд: “Норвежкият roman noir и преводната му рецепция в България”.

ЕЛЕНА МИНЧЕВА

Докторска програма: Антична и западноевропейска литература

Научен ръководител: доц. д-р Светла Черпокова

Тема на докторския труд: « Дарио Фо на българска „сцена“».

ИЛИЯ ТОЧЕВ

Докторска програма: Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)

Научен ръководител: проф. д. ф. н. Иван Русков

Тема на докторския труд: Типологии на „чужденеца в битието“ (скандинавски и български конкретизации).