Магистърски програми към катедра Английска филология

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ЛИНГВИСТИКА И ПРЕВОД
АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА (ЗА СПЕЦИАЛИСТИ)
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА (ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ)
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Държавен изпит по английски език – конспекти за учебната 2022 – 2023:

Критерии за оценяване: