Филологическият факултет обявява допълнителна селекция за ПМ със срок за подаване на документи 17 март 2024 г. Процедурата и изискванията са същите като при предходната селекция.

Важно: Обърнете внимание на обявеното класиране от първата селекция за тази година. То показва заетите или намалели с 1 бр. места по договор в различните институции. Изпълнените на 100% ПМ по договор са за Берлин, Атина, Овиедо, Познан, Краков, Университета Лисабон, Будапеща и Прага.