Писменият държавен изпит на студентите от езиковедския профил на МП „Актуална българистика“ ще се проведе на 24.11.2023 г. (петък) от 9 часа в 23. с.з. След проверката на писмените работи в 341. каб. ще се състои устната част от изпита.