Всички магистри, които ще се явяват на Държавен изпит по английски език, трябва да бъдат в двора на Нова сграда /бул. България 236/ в 9.00 ч. на 4 ноември 2023 год. /събота/ за отвеждане по залите. Изпитът започва в 9.30ч.

521 ауд. – АЕМ специалисти

322 ауд. – АЕМ 13 неспециалисти

333 с.з. – АЕМПНУЕ

334 с.з – ПБК