15 юли 2024 год. /понеделник/, 9.00 часа, Нова сграда

Всички студенти, които ще се явяват на Държавен изпит по английски език, трябва да бъдат в двора на Нова сграда /бул. България 236/ в 8.30 ч. на 15 юли 2024 год. /понеделник/ за отвеждане по залите.