8 юли 2023 год. /събота/, 9.00 часа, Нова сграда

Всички студенти, които ще се явяват на Държавен изпит по английски език, трябва да бъдат в двора на новата сграда /бул. България 236/ в 8.30 ч. на 8 юли 2023 год. /събота/ за отвеждане по залите.