Студентите се явяват на държавен изпит задължително с документ за самоличност (лична карта) и студентска книжка.


ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 28.09.2023 г., 9.00 часа

9. АУДИТОРИЯ Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и корейски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение)

10. АУДИТОРИЯ Българска филология (редовно обучение) Българска филология (задочно обучение), Актуална българистика


ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ – 29.09.2023 г., 9.00 часа

14. сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

10. сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия

9. сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия