ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА10.07.2024 г., 9.00 часа

8. АУДИТОРИЯ – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и корейски език, Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение), Български език и гражданско образование.

10. АУДИТОРИЯ Българска филология (редовно обучение), Българска филология (задочно обучение), Славистика.

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ11.07.2024 г., 9.00 часа

9. сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

11. сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия

10. сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия