ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

13.07.2023 г., 9.00 часа

9. аудитория – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и корейски език, Български език и гражданско образование, Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение)

10. аудитория Българска филология (редовно обучение), Българска филология (задочно обучение), Славистика


ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

14.07.2023 г., 9.00 часа

9 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

11 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия

10 сем. зала – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия