На 15.07.2023 г. (събота) от 9.00 часа в 4. аудитория (Ректорат).