Татяна Динкова

Секретар на факултет

телефон: +359 32 261 332

(мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 884 319 021);

Имейл: tpetkova@uni-plovdiv.bg


Мария Гуджева

Организатор УПР

телефон: +359 32 261 443

(мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 884 317 189);

Имейл: marygud@uni-plovdiv.bg


Валентина Атанасова

Организатор учебна дейност

телефон: +359 32 261 369

(мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 354 513);

Имейл: atanassova.valentina@uni-plovdiv.bg