Татяна Динкова

Секретар на факултет

телефон: +359 32 261 332

Имейл: tpetkova@uni-plovdiv.bg

Мария Гуджева

Организатор УПР

телефон: +359 32 261 443

(мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 884 317 189);

Имейл: marygud@uni-plovdiv.bg

Валентина Атанасова

Организатор учебна дейност

телефон: +359 32 261 231

(мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 364 663);

Имейл: atanassova.valentina@uni-plovdiv.bg