Доц. д-р Нaдя Чернева
Заместник-ректор
„Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол“

тел.: 032/261 417
e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Борян Янев
Институционален Еразъм-координатор


Гл. ас. д-р Милена Кацарска
Еразъм-координатор на Филологическия факултет
тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@uni-plovdiv.bg


тел.: 032/261 369/332
e-mail: mkatsarska@uni-plovdiv.bgРадосвета Мишевска
главен експерт
Администратор на Институционалния договор по Еразъм+Отговорник
„Заминаващи студенти и преподаватели“

тел.: 032/261 363
e-mail: iro_pu@uni-plovdiv.bg
Цанка Ангелова
главен експерт
Отговорник „Чуждестранни Еразъм-студенти и преподаватели“
Рекламна и организационна дейност по мобилностите
тел.: 032/261 363
e-mail: ts.angelova@uni-plovdiv.bg