Екипът на проект ФП21-ФлФ-009, реализиран във Филологическия факултет и финансиран от ФНИ към ПУ „Паисий Хилендарски“, организира заключителна среща с тема „Дипломната работа – от рамките на регламента до свободата на творчеството“. Информация за срещата е поместена по-долу. Ще се радваме на гости!