доцент д-р Димитър Кръстев

Заместник-декан по учебна дейност, учебна документация, магистърски програми 

              Телефон: +359 32 261 265

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел.+359 884 305 798)

              Имейл: d_krastev @ uni-plovdiv.bg

              Приемно време в кабинет 254, Ректорат, 2. етаж

              понеделник от 10.30 до 12.30 часа              

доцент д-р Ани Кемалова

Заместник-декан по акредитационни процедури, контрол по качеството на обучението и факултетни сайтове

              Телефон: +359 32 261 410

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 394 704)

              Имейл:  a_kemalova@uni-plovdiv.bg

              Приемно време в кабинет 331, Ректорат, 3. етаж

              вторник от 12.00 до 13.30 часа

              сряда от 12.00 до 13.30 часа

доцент д-р Красимира Чакърова

Заместник-декан по научноизследователска дейност, проектна дейност, докторанти, факултетни сайтове и факултетна организационна дейност

              Телефон: +359 261 215

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 389 406)

              Имейл: krasian@uni-plovdiv.bg

             Приемно време в кабинет 339, Ректорат, 3. етаж

             сряда (втора седмица) от 13.30 до 15.00 часа

петък (първа седмица) от 14.00 до 15.30 часа

             

гл. ас. д-р Милена Кацарска

Научен секретар по международно сътрудничество, академична мобилност и връзки с обществеността

              Мобилен: +359 889 208 398

              Имейл:  mkatsarska @ uni-plovdiv.bg 

              Приемно време в кабинет 325, Ректорат, 3. етаж

              понеделник от 10.00 до 11.45 часа