доцент д-р Димитър Кръстев

Заместник-декан по учебна дейност, учебна документация, магистърски програми 

              Телефон: +359 32 261 265

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел.+359 884 305 798)

              Имейл: d_krastev @ uni-plovdiv.bg

              Приемно време в кабинет 254, Ректорат, 2. етаж

              понеделник от 10.30 до 12.30 часа              

доцент д-р Борян Янев

Заместник-декан по научноизследователска дейност, проектна дейност, докторанти, факултетни сайтове

              Телефон: +359 32 261 478

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 389 152)

              Имейл: byanev @ uni-plovdiv.bg

              Приемно време в кабинет 237, Ректорат, 2. етаж

              четвъртък от 13.00 до 14.30 часа  

доцент д-р Ани Кемалова

Заместник-декан по акредитационни процедури и контрол по качеството на обучението

              Телефон: +359 32 261 410

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 394 704)

              Имейл:  a_kemalova@uni-plovdiv.bg

              Приемно време в кабинет 331, Ректорат, 3. етаж

              понеделник от 10.00 до 12.00 часа (първа седм.)

              четвъртък от 11.00 до 13.00 часа

доцент д-р Елена Гетова

Заместник-декан по факултетна организационна дейност, кандидатстудентски мероприятия, реклама, връзки с обществеността

              Телефон: +359 32 261 475

              (мобилен номер, съответен на фиксирания тел. +359 882 356 569)

              Имейл: egetova @ uni-plovdiv.bg

              Приемно време в кабинет 240, Ректорат, 2. етаж

              понеделник от 11.45 до 12.45 часа

гл. ас. д-р Милена Кацарска

Научен секретар по международно сътрудничество и академична мобилност

              Мобилен: +359 889 208 398

              Имейл:  mkatsarska @ uni-plovdiv.bg 

              Приемно време в кабинет 325, Ректорат, 3. етаж

              понеделник от 15.00 до 16.00 часа

              сряда от 15.30 до 16.30