Историята на южнобългарската хуманитаристика започва през учебната 1973-1974 година, когато се откриват филологически специалности. Факултетът е самостоятелен от 1991 година.

Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета на Пловдивския университет. В него се обучават над 2500 студенти по 24 специалности в бакалавърска степен, 30 магистърски програми, 13 докторски програми и 3 специализации. За обучението на студентите се грижат повече от 110 щатни преподаватели с висок научен квалитет.

Факултетът е разположен основно в сградата на Ректората. В Нова сграда се намират библиотеките по славистика, новогръцки език, турски език, английски език, американистика.

Факултетът разполага с 3 компютърни зали и локална компютърна мрежа. Факултетът партнира с университети в Краков, Гниезно, Варшава и Познан (Полша), Будапеща (Унгария), Нови Сад (Сърбия и Черна гора), Баня Лука (Република Сръбска), Университета в Подгорица (Сърбия и Черна гора), Оломоуц и Бърно (Чехия), Братислава (Словакия), с Филологическия факултет на университета в Санкт Петербург (Русия) Брянск (Русия), Минск (Белорус), Киев, Лвов, Бердянск (Украйна), с Карловия университет в Прага, с университета Париж ІV, Бордо, Лил, Арас (Франция), с университета в Лисабон, с Гент (Белгия), с университета в Дрезден (Германия), университета Рохамптън, Съри и Оксфорд (Англия), Глазгоу (Шотландия), Тромсьо (Норвегия), Дрезден, Аахен, Гьотинген, Берлин, Кобленц (Германия), Калифорнийския държавен университет (САЩ).

Студенти на факултета имат възможност да се обучават за определен период (един или два семестъра) в сходни специалности в университетите на Европа и Северна Америка.